בית חיבה שם לו למטרה להיות חממה לתכניות חינוכיות, לכל הגילאים, שמטרתן
חיזוק הזהות היהודית.
 

מחצית מן העלות הכוללת של הפרויקט כבר הושקעה בהקמת המבנה. אנא עזרו לנו
לסיים את הקמת בית חיבה.

אתם מוזמנים ללמוד עוד על פעילות בית חיבה באמצעות לחיצה על אחד הקישורים
המופעים למטה.

בנוסף אתם מוזמנים להתרשם מהתכנון הפנימי באמצעות לחיצה על הקישור לסיור

הווירטואלי שלנו.


 

 

כנסו וצפו בסיור הווירטואלי בבית חיבה

hibba map