חדשות חיבה

לוח אירועים שבועי

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
ז' אב ח' אב ט' אב י' אב י"א אב י"ב אב י"ג אב
הרצאה הרצאה סיור הרצאה מוסיקה מוסיקה מוסיקה